Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss på telefon, så hjelper vi deg.

Kan jeg dele opp betalingen?

Hos oss kan du kostnadsfritt dele opp betalingen slik at du betaler 1,2,4 eller 12 ganger i året. Ønsker du å dele opp betalingen månedlig må du opprette  eFaktura.

Kan jeg få Avtalegiro eller eFaktura i Volvia?

Du kan velge å få eFaktura, men ikke avtalegiro. Ønsker du opprette en eFaktura avtale eller endre antall terminer på en du allerede har,  kontakt kundeservice via e-post, eller ring oss på 66 81 84 40.

Hvorfor har ikke endringer kommet med på fakturaen jeg har mottatt?

Det betyr at endringen er gjort etter fakturaen ble sendt og nye er da på vei. Du kan da vente med å betale til du har mottatt oppdatert faktura.

Hvorfor har jeg fått to fakturaer på kort tid?

Hvis du har fire terminer, kan det være at termin 1 og 2 kommer veldig tett. Forsikringsåret starter den dagen du får bilen og forsikringen aktiveres hos oss, men ofte har ikke 1. termin forfall før ca 1-1,5 mnd etter start av avtalen. 2. termin kommer 3 mnd etter start av avtalen, og derfor kan de to første fakturaene komme tett på hverandre.

Min forsikring har blitt avsluttet grunnet manglende betaling

Om din forsikring har blitt annullert grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler faktura etter at forsikringen er opphørt, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved opphør av forsikringsavtalen vil melding om dette sendes motorvognregisteret. Dette vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom disse ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerke som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år”.

Etter bilansvarslova § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarslova § 20 bokstav a.

Hva er trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for kjøretøy. Forsikringsselskapene blir pålagt å kreve inn denne avgiften sammen med betaling for forsikring av kjøretøy. Avgiften omfatter alle ansvarsforsikrede kjøretøy under 7.500kg. Den nye avgiften er et resultat av statens ønske om å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften.

 

Når skal jeg betale Trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringene dine. Betaler du f.eks for forsikringene dine i terminer hver måned, skal du også gjøre det med den nye avgiften.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for alle kjøretøy som er omfattet av avgiften. Dersom du har felles faktura for flere kjøretøy vil dette også gjelde for trafikkforsikringsavgift til staten.

Hvor mye utgjør avgiften?

På samme måte som årsavgiften, vil trafikkforsikringsavgift til staten bli fastsatt av Stortinget hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 2820 for bensinbiler og 455 kr for el-biler.

Når skal jeg betale neste års avgiftssats?

Forsikringene dine fornyes ett år av gangen fra den måneden du forsikret kjøretøyet. Det betyr at den ikke alltid følger kalenderåret. Hvis forsikringen har hovedforfall fra 1.mars eller senere vil trafikkforsikringsavgiften bli beregnet med ny sats for dette året.

Når blir trafikkforsikringsavgiften vedtatt?

Det er Stortinget som vedtar dette, og avgiften blir sannsynligvis vedtatt høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder først fra 01.01.2018.

Når starter innkrevingen av trafikkavgift til staten?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten.

Som kunde i Volvia vil du bli fakturert trafikkavgiften for 2018 i løpet av høsten 2017. Dersom du har delt betalingen av forsikringen opp i flere terminer, vil dette også gjelde betaling av trafikkavgiften. Hvis du betaler en gang i året, vil du få en egen faktura for avgiften fra 01.01.2018 til datoen for hovedforfallet ditt i 2018.

Vi anbefaler alle våre kunder å betale forsikringene månedlig for å fordele kostnadene. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ikke betaler månedlig i dag. Klikk her for mer informasjon om eFaktura og månedlig betaling.

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Se for øvrig spørsmål 14 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet, og for mye betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet ditt er solgt, og du har meldt eierskiftet til statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Det er derfor viktig at du sørger for at forsikringen blir sagt opp.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskiftet til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet, og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Nærmere om levering av salgsmelding på nett:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-p%C3%A5-nett/salgsmelding

Nærmere om salgsmelding på papir:

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-pa-papir/fyll-ut-salgsmelding

Se spørsmål 14 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom ditt kjøretøy er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen du avslutter ansvarsforsikringen.

Se spørsmål 14 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift til staten etter at et kjøretøyet ditt er vraket. (Viktig: For å slippe forsikrings- og avgiftskrav, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.)

Se spørsmål 14 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift fram til det eventuelt blir meldt gjenfunnet.

Se spørsmål 14 om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Eksporterer du kjøretøyet ut av landet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten.

Se spørsmål om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Hva skal jeg betale om jeg kjøper en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift til staten for de dagene du betaler for forsikringen.

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkforsikringsavgift til staten?

Trafikkforsikringsavgift til staten påvirker ikke bonus eller hvor mye du skal betale for forsikringene.

Hva skjer om jeg ikke betaler avgiften?

Dersom du ikke betaler for forsikringene dine eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende betalingspåminnelser, si opp forsikringsforholdet og til slutt sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Har tidligere eier av bilen allerede betalt årsavgiften for 2017, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 01.01.2018 sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift til staten?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet, kan du avskilte det og dermed slippe å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift til staten. Det kan likevel hende at du bør ha brann- og tyveriforsikring.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkavgift?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 01.01.2018. Det betyr at du skal betale veteranbilstats allerede fra 01.01.2018. Denne satsen er på et lavere nivå enn andre kjøretøy.

Jeg har fått feil sats på avgiften fordi forsikringsselskapet mitt ikke har registrert at min dieselbil har fabrikk montert partikkelfilter.

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkforsikringsavgift til staten på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Begrepsoversikt

  • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy
  • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse mv.

Hvordan sier jeg opp min forsikring?

Skal du beholde bilen, men bytte selskap? Da må det nye selskapet si opp forsikringen skriftlig for deg. Utenom hovedforfall er det en måneds oppsigelsestid. Ved hovedforfall kan oppsigelsen sendes helt frem til datoen for hovedforfallet, og tas over på hovedforfall.

Har du solgt/avregistrert bilen kan du si opp forsikringen den dagen salget/avregistreringen ble utført. Ring oss på 66818440 eller mail oss på kundeservice@volvia.no, så ordner vi avslutning av avtalen.

Har du innlevert leasingbil kan du si opp forsikringen den dagen bilen blir innlevert. Ring oss på 66818440 eller send en e-post til kundeservice@volvia.no, så avslutter vi forsikringen. Opplys om hvilken forhandler du har innlevert bilen hos.

Har du byttet ut bilen du hadde og forsikret den nye bilen i et annet selskap kan du si opp den gamle bilen som ved et vanlig salg. Det nye selskapet trenger da ikke å si den opp for deg.

Jeg har betalt hele årspremien for forsikringen min, og nå sier jeg den opp før hovedforfall. Hvor mye penger får jeg tilbake og hvordan får jeg pengene?

Du betaler kun for de dagene forsikringen har vært gjeldende, så du får igjen pengene for dagene som er igjen frem til hovedforfall (evt neste terminforfall). Pengene tilbakebetaler vi inn på kontoen som fakturaen ble betalt fra.

Når har jeg muligheten til å bytte selskap?

Har du hovedforfall innen en mnd kan du bytte selskap på forfallsdatoen. Er det mer enn en måned til hovedforfall, har du en måneds oppsigelsestid. Dette er likt i alle forsikringsselskap.

Min forsikring har blitt avsluttet grunnet manglende betaling

Om din forsikring har blitt annullert grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler faktura etter at forsikringen er opphørt, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved opphør av forsikringsavtalen vil melding om dette sendes motorvognregisteret. Dette vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom disse ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerke som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år”.

Etter bilansvarslova § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarslova § 20 bokstav a.

Hvordan beregner jeg hvor lang kjørelengde jeg trenger på forsikringen?

Start med å måle hvor langt det er til og fra jobb, og gang dette med antall arbeidsdager. Så legger du til hvor mye du bruker bilen privat. Husk å ta med uforutsette turer og evt. bilferier.

Hvordan endrer jeg kjørelengden på bilforsikringen min?

Kontakt oss her, ring oss på 66 81 84 40 eller send en e-post til kundeservice@volvia.no. Oppgi ønsket kjørelengde, og dagens kilometerstand på bilen.

Hva skjer dersom jeg får en skade og har kjørt lengre enn det som er avtalt?

Hvis det oppstår en skade, og du har kjørt lenger enn avtalt, er det stor sannsynlighet for at du får redusert erstatningsbeløpet. Hvert tilfelle vurderes individuelt.

Hvilke kjørelengder kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom:

  • 8 000 km
  • 12 000 km
  • 16 000 km
  • 20 000 km
  • 25 000 km
  • 30 000 km
  • Fri kjørelengde

Hva er bonus, og hvordan fungerer det?

Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen. Hvis du ikke eier bil i dag, er startbonusen 40%. Bonusen øker automatisk for hvert år du kjører skadefritt. Husk at bonus ikke er det samme som rabatt på prisen. Dette skyldes blant annet at det ikke er alle skader som gir bonustap, og at det ikke er alle elementene i prisen som påvirkes. Hvordan bonusen påvirker prisen kan variere mellom forsikringsselskapene.

Hvordan overfører man bonus fra et forsikringsselskap til et annet?

Ditt nye selskap vil ta seg av bonusoverføring fra tidligere selskap. Du vil få den samme bonusen som du hadde i ditt gamle selskap i ditt nye selskap.

Kan bonus overføres mellom personer?

Bonus kan fritt føres over mellom ektefeller/samboere/partnere. I de fleste tilfeller også mellom firma og privat.

Hvordan påvirker en skade bonusen min?

Du vil tape bonus kun hvis du er skyld i en skade. Hvor mye bonus du taper er avhengig av hvilken bonus du hadde da skaden inntraff. Ikke alle typer skader gir bonustap. For eksempel glasskader, tyveriskader og veihjelp gir ikke bonustap. Merk at hærverk fører til bonustap, og det gjør også skader fra sjåfører som kjører på din bil og stikker av.

Hvilken bonus starter jeg på når jeg forsikrer min første bil?

Du vil starte på 40 %.

Hvordan overføres bonus som jeg har opparbeidet meg i utlandet?

Har du kjørt skadefritt i utlandet kan du få inntil 75% 1 år (første år). Slik kjøring må bekreftes til oss i form av en egenerklæring som sende oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og i hvilket land du har oppholdt deg.

Egenerklæringen kan sendes til kundeservice@volvia.no

Får jeg bonus av å kjøre skadefritt med firmabil?

Har du kjørt skadefritt med firmabil kan du få inntil 75% 1 år (første år). Det vi trenger er en egenerklæring fra deg som kan sendes oss på mail.  Slik kjøring må bekreftes til oss i form av en egenerklæring som sende oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og for hvilken arbeidsgiver.

Egenerklæringen kan sendes til kundeservice@volvia.no

Er det mulig å forhandle seg til en bedre bonus?

Nei. Bonussystemet er et fastsatt system som belønner deg etter hvor lenge du kjører skadefritt.

Hva er Volvokort?

Volvokortet er et fullverdig MasterCard som gir deg tilgang til mer enn 29 millioner brukersteder i over 220 land og mer enn 700 000 minibanker og 460 000 bankfilialer. Med Volvokortet får du mange fordeler, både økonomiske og praktiske.

Trafikkavgift (årsavgift)

Regjeringen har foreslått at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018. Samtidig skal navnet på avgiften endres til «Trafikkavgift til staten». Du finner mer informasjon om trafikkavgift her.

Hva er Grønt kort?

Grønt kort er et internasjonalt trafikkforsikringsbevis. Ved trafikkuhell i enkelte land trenger du trafikkforsikringsbeviset for å kunne dokumentere at du har gyldig ansvarsforsikring. I enkelte land kommer du ikke inn uten å kjøpe en egen og dyr ansvarsforsikring på grensen dersom du ikke har med Grønt kort fra Norge. Ansvarsforsikringen som er inkludert i vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Ved reise til de land utenfor Norden hvor ansvarsforsikringen gjelder, anbefaler vi at du tar med deg grønt kort, selv om det ikke er påbudt.

Hvordan får jeg Grønt kort?

Fyll ut egnet skjema, ring oss på 66 81 84 40 eller send en e-post til kundeservice@volvia.no. Vi utsteder kortet for den perioden du skal ut og reise, maksimum 3 måneder. Forsikringen må være betalt, og kortet er gratis.