Ved behov for assistanse

Kontakt alltid politi ved personskade

Dette gjør du ved skade

Ved påkjørsel av dyr

Har du kollidert med dyr som går løs må du umiddelbart melde fra til politi eller lokal viltnemnd. Meld fra om sammenstøtet til oss og kontakt nærmeste Volvoverksted for avtale om taksering og reparasjon hvis du har kaskoforsikring. Er ikke bilen kjørbar må veihjelp kontaktes. Om skaden er meldt til politi eller viltnemnd umiddelbart, vil ikke oppspart bonus bli berørt. Egenandelen vil også bli redusert med kr 4000 (egne regler for taxi).

Ved kollisjon med annet kjøretøy

Skriv ned navn og adresse på aktuelle vitner. Ta bilder fra flere vinkler som viser situasjonen og skadestedet (husk oversiktsbilde). Få med bremsespor, veibredde, skilting, bilenes plassering og annet som kan vise hvordan ulykken skjedde. Fyll ut skademeldingens førsteside med den andre føreren, og ta forbehold ved uenigheter. Baksiden fyller partene ut hver for seg. Mangler partene skademelding, ta bilde av motpartens kjøretøy som viser registreringsnummeret. Meld skaden til oss på telefon eller e-post. Ta kontakt med nærmeste Volvoverksted for reparasjon.

Ulykke med ukjent motpart

Om du har kommet ut for en eneulykke, f. eks utforkjøring eller din bil er påkjørt av en ukjent motpart, kan vi hjelpe deg om du har kaskoforsikring. Du kan melde skaden på telefon eller e-post. Deretter kontakter du nærmeste Volvoverksted for å avtale tid for taksering og reparasjon (du trenger et skadenummer du får utdelt når skaden er meldt). Skaden vil berøre oppspart bonus.

Glasskade

Glasskader forutsetter minimum delkaskodekning og gjelder for front-, side- og bakruter. Hvis du har fått steinsprut bør du kontakte verkstedet fortest mulig så ikke ruten sprekker opp. Kan ruten repareres har du ingen egenandel. Må ruten skiftes er egenandelen kr 2000,- (Hvis ikke annet fremkommer av ditt forsikringsbevis). Har du Volvokort reduseres egenandelen med kr 1000,-.

Glasskader er ikke nødvendig å melde til Volvia på forhånd, og berører ikke oppspart bonus.

Ved maskinskade

Opplever du havari på motor, gir eller annen maskinskade, må feilen undersøkes på autorisert Volvoverksted. Volvoverkstedet vil ta kontakt med oss når skadeårsaken er kjent. Velger du å melde skaden til oss selv, er det en fordel at du har noe kjennskap til skadeårsaken. Maskinskade dekkes inntil kjøretøyet har kjørt 100.000 km med delkaskodekning eller høyere. Har du Totaldekning, dekkes maskinskade inntil kjøretøyet har kjørt 200.000 km.

Ved behov for veilhjelp/assistanse

Om du har fått motorstopp eller annen feil på kjøretøyet og trenger hjelp, ring vår veihjelpstjeneste gjennom Viking Redningstjeneste på telefon 06000 (fra Norge).

Ved skade utenfor Norge

Opplever du skade når du er i utlandet kontakter du SOS International for bistand. De har kompetanse til å kunne ta hånd om deg og ser til at du får den hjelpen du trenger. Ved mindre skader som ikke trenger bistand, kan du melde skaden til oss når du er tilbake i Norge.

Ved innbrudd i kjøretøy

Har du hatt innbrudd i kjøretøyet må forholdet meldes til politiet. Det samme gjelder ved forsøk på å stjele kjøretøyet. Deretter melder du skaden til oss via telefon eller e-post. Innbruddskader medfører ikke bonustap.

Ved tyveri av kjøretøy

Meld kjøretøyet stjålet til politiet umiddelbart. Hvis du ringer 02800 vil du komme til nærmeste politikammer (gjelder i Norge). Meld deretter skaden til oss raskest mulig telefon eller e-post. Send gjerne skademeldingen på e-post. De fleste kjøretøyene kommer til rette innen 30 dager. Når vi får meldt skaden vil du få tilsendt en skademelding som må fylles ut og sendes i retur raskest mulig. Har ikke kjøretøyet kommet til rette innen 14 dager, må nøklene sendes oss. Innbruddskader medfører ikke bonustap.

Kontakt assistanse

  • Viking Redningstjeneste: Tlf. 22086000
  • Skade i utland: Tlf. 0047 21 49 71 76
  • Volvia Skadeavdeling: Tlf. 66 81 84 40