Volvia Care™

En trafikkulykkesforsikring i samarbeid med If Skadeforsikring

Om du skulle komme ut for en ulykke med personskade, gir Volvia Care™ en ekstra trygghet for både fører og passasjerer. Med denne tilleggsforsikringen får du beste mulige behandling og rehabilitering på en av våre privatklinikker som inngår i Volvia Cares™ nettverk.

Date shot: September 1-10, 2012
Location: Copenhagen area, Denmark

Vi gjør veien tilbake så kort som mulig

Ved en ulykke med bilen gjør vi alt som kreves for at du så fort som mulig skal komme tilbake til nære og kjære, hjem, jobb og andre hverdagsrutiner. Volvia Care™ garanterer effektiv rehabilitering gjennom individtilpasset pleie. Det betyr at du og dine medpassasjerer får akkurat den hjelpen som kreves, enten det gjelder operasjon, rehabilitering eller hjelpemidler.

Dette omfattes av forsikringen

 • Operasjon, sykehusbehandling og rehabilitering
 • Konsultasjon hos privat legespesialist
 • Behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor/naprapat
 • Behandling hos psykolog
 • Reseptbelagte medisiner
 • Reise og opphold
 • Krisepsykologi/psykologisk førstehjelp
 • Helsetelefon
 • Behandlingsgaranti
 • Bildediagnostikk

Les mer om hva som dekkes

Operasjon og behandling ved private sykehus/ behandlingssted:

 • Operasjoner inklusiv pre- og postoperativ behandling og nødvendige etterkontroller i inntil 6 måneder.

Rehabilitering og etterbehandling:

 • Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av den dekningsmessige operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av selskapet.
 • Kostnader for medisinsk etterbehandling utført av fysioterapeut/manuellterapeut i inntil 6 måneder etter operasjon.
 • Undersøkelse, diagnostisering, bildediagnostikk og behandling
 • Ny medisinsk vurdering av annen lege (second opinion). Forsikringen dekker konsultasjon hos legespesialist for ny medisinsk vurdering. Gjelder kun ved livstruende skade eller særskilt risikofylt behandling for den forsikrede.

Forsikringen dekker kostnader til behandling hos psykolog. Antall behandlinger som dekkes ved samme skade er inntil 10 behandlinger. Flere skader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme skadetilfelle. Dersom den forsikrede har vært symptomfri og ikke vært behandlet, kontrollert eller medisinert de siste 12 måneder, vurderes ikke dette å tilhøre samme skadetilfelle

Forsikringen dekker kostnader til nødvendig behandling hos offentlig godkjent fysioterapeut/ manuellterapeut og kiropraktor/naprapat som følge av en skade.

Behandlingen skal være individuell, kvalitativ og målrettet for å forbedre funksjonsevne og eller plage.

Innenfor en 12 måneders periode dekker forsikringen inntil 24 behandlinger hos offentlig godkjent fysioterapeut/manuellterapeut med maks. utbetaling kr 10 000, og 12 behandlinger hos offentlig godkjent kiropraktor/naprapat med maks utbetaling kr 5 000.

Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om etterbehandling og rehabilitering foreligger.

Reiseutgifter mellom hjem og behandlingssted samt overnattingsutgifter for forsikrede i forbindelse med følgende erstatningsmessige behandlinger:

 • Konsultasjon hos privat legespesialist
 • Operasjon og behandling ved private sykehus
 • Ny medisinsk vurdering av annen legespesialist
 • Etterbehandling/rehabilitering etter operasjon
 • Bildediagnostikk.

If Helsevakt vil være behjelpelig med transport og hotellbestilling. Ved reiser utover 12 timer dekkes diettgodtgjørelse i henhold til statens satser for helsetjenester. Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er over 5 mil en vei. Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt med selskapet på forhånd.

Ved bruk av egen bil refunderes kilometergodtgjørelse i henhold til statens satser for helsetjenester. Overnatting må godkjennes i forkant. Reise- og overnattingsutgifter dekkes etter samme regler for en reiseledsager når det er medisinsk nødvendig.

Forsikringen dekker kvalitetssikret informasjon og nyttige råd om helse og sykdom gjennom Helsetelefonen. Forsikrede kontakter selv Helsetelefonen ved behov for medisinsk veiledning og/eller helseinformasjon etter en trafikkulykke. Tjenesten har døgnåpent alle dager. Helsetelefonen kontaktes på telefon 02401.

Forsikringen dekker reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av legespesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, i inntil seks måneder.

Forsikringen dekker kostnader til psykologisk førstehjelp formidlet gjennom Psykologvakten som følge av psykiske reaksjoner som skyldes en trafikkulykke.

Dekningen gjelder også når forsikrede er til stede ved slik hendelse, uten selv å være fysisk skadet. Antall behandlinger som dekkes ved samme skade er inntil 10 behandlinger.

Det kan ikke kreves erstatning etter mer enn en forsikringsavtale for psykologisk førstehjelp selv om forsikrede skulle være dekket av ere avtaler. Ved behov for psykologisk førstehjelp, meldes dette til Psykologvakten på telefon 22 96 50 07 som har døgnvakt