Bestill Grønt kort

Skal du ha med bilen til utlandet, anbefaler vi at du alltid har med deg Grønt kort. Grønt kort er et bevis på at kjøretøyet har ansvarsforsikring (trafikkforsikring).

Ansvarsforsikringen er gyldig i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits. I øvrige deler av Europa og i Israel og Tyrkia gjelder forsikringen på reiser av 3 måneders varighet. Er det mindre enn 10 dager til du skal reise, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter på 66 81 84 40.

Kontakt oss

Skal du være utenfor EØS eller i Israel, Russland eller Tyrkia i mer enn 3 måneder?

Da må du ringe 66 81 84 40 for å få utstedt Grønt kort.

Grønt kort ved grensen

En rekke land utenfor EØS er med i Grønt kort-samarbeidet og noen av disse landene krever fremvisning av Grønt kort for å tillate grensepassering. I EØS-området er det ikke kontroll ved grensen, men det kan kreves dokumentasjon ved trafikkuhell. Vær oppmerksom på at bilforsikringen bare gjelder i europeisk del av Russland.

Skademeldingsskjema for bil

Du bør alltid ha en skademelding liggende i bilen. Da sikrer du at fullstendig informasjon blir skrevet ned etter et uhell. Det koster ingenting å få tilsendt en skademelding.