Volvo In-car Delivery

Volvo In-car Delivery er en tjeneste som gir deg muligheten til å få dine varer levert direkte til bilen og Volvia er partner til Volvo Cars i rollen som forsikringsgiver. 

Hvilke forsikringer dekker eventuelle uhell?

Varene som leveres til bilen, er automatisk forsikret hos Volvia Forsikring. Det betyr at Volvo In-car Delivery-kunder har en ekstra dekning for tyveri i tilfelle innbrudd i bilen. Hvis leveransen blir stjålet ved et innbrudd i bilen, dekker Volvia Forsikring verdien av de leverte varene i tråd med betingelsene nedenfor.

Forsikringen omfatter

  • Forsikringen gjelder bare de varene som er levert i den aktuelle Volvo In-car Delivery-leveransen. Eventuelle andre varer i bilen omfattes ikke av denne forsikringen.
  • Forsikringen omfatter leveranser med en samlet verdi på opptil 20 000 kroner.
  • Forsikringen gjelder bare for tyveri der innbrudd gjennom ytre skade kan påvises.
  • Forsikringen gjelder i tidsrommet fra varene blir levert til bilen og bilen blir låst, til bilen blir åpnet med nøkkel (eller tilsvarende), dog senest tolv timer etter levering.

Forsikringen omfatter ikke

  • Forsikringen omfatter ikke skadede varer eller varer som ikke fungerer.
  • Forsikringen gjelder ikke for leveranser med en samlet verdi på over 20 000 kroner.
  • Forsikringen gjelder ikke for hendelser som inntreffer senere enn tolv timer etter levering, eller etter at bilen er låst opp første gang etter levering.

Se filmen om Volvo In-car Delivery

Ved skade

Dersom du vil anmelde en skade, kan du sende en e-post til incardel@volvocars.com. Skriv «Skademelding» i emnefeltet og inkluder følgende informasjon:

  • beskrivelse av skaden
  • leverandør
  • ordrenummer og beløp

Vi blir kontaktet av Volvo Cars, registrerer skaden og tar kontakt med deg så snart som mulig.