Trafikkforsikringsavgift til staten

TIM

Regjeringen har vedtatt at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018

Her finner du en liste over spørsmål og svar om den nye trafikkforsikringsavgiften, som vi håper du vil ha nytte av. Du kan også lese om avgiftsendringen på Regjeringen.no og Finansnorge.no

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for kjøretøy. Forsikringsselskapene blir pålagt å kreve inn denne avgiften sammen med betaling for forsikring av kjøretøy. Avgiften omfatter alle ansvarsforsikrede kjøretøy under 7 500 kg.

Den nye avgiften er et resultat av statens ønske om å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften.

På samme måte som årsavgiften, vil trafikkforsikringsavgift til staten bli fastsatt av Stortinget hvert år. For 2017 er for eksempel årsavgiften 2 821 kroner for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. Det du skal betale i trafikkforsikringsavgift beregnes ut ifra døgnsatsen ganger antall døgn kjøretøyet er forsikret. Det skal ikke betales trafikkforsikringsavgift for elbiler i 2018.

Du kan se avgiftssatsene for alle typer kjøretøy hos Trafikkforsikringsforeningen

 

Trafikkforsikringsavgiften skal betales samtidig som du betaler forsikringene dine. Betaler du f.eks. for forsikringene dine i terminer hver måned, skal du også gjøre det med den nye avgiften

Forsikringene dine fornyes ett år av gangen fra den måneden du forsikret kjøretøyet. Det betyr at den ikke alltid følger kalenderåret. Hvis forsikringen har hovedforfall fra 1. mars eller senere vil trafikkforsikringsavgiften bli beregnet med ny sats for dette året.

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for alle kjøretøy som er omfattet av avgiften. Dersom du har felles faktura for flere kjøretøy vil dette også gjelde for trafikkforsikringsavgift til staten.

Trafikkforsikringsavgift til staten påvirkes ikke av bonus eller hvor mye du betaler for forsikringen.

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og bytter selskap før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Dersom du ikke betaler for forsikringene dine eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende betalingspåminnelser, si opp forsikringsforholdet og til slutt sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkrevning av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.