Trafikkforsikringsavgift til staten

Regjeringen har foreslått at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018. Samtidig skal navnet på avgiften endres til «Trafikkforsikringsavgift til staten».

  • Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene, men betales videre til staten. Avgiften gjelder alle kjøretøy under 7 500 kg med ansvarsforsikring.
  • Forsikringsselskapene har sagt ja til å bidra til denne forenklingen og ressursbesparelsen for staten. Denne måten å kreve inn avgiften på er nå praksis i de aller fleste europeiske land.
  • Alle vil betale trafikkforsikringsavgiften til staten gjennom sitt forsikringsselskap, sammen med ansvarsforsikringen. Forfallsdatoen vil variere avhengig av når kjøretøyforsikringen forfaller.
  • Staten vil selv kreve inn årsavgiften for 2017, med forfall 15. mars, som tidligere.

Vi anbefaler alle våre privatkunder å inngå avtale om månedlig betaling, slik at trafikkforsikringsavgiften til staten også fordeles på 12 måneder.

Mer informasjon om vedtaket, finner du på Finans Norge

Du finner også mer informasjon om trafikkforsikringsavgiften under ofte stilte spørsmål.

VCC09573