Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en tilleggsforsikring som sikrer deg mot store kostnader ved innlevering av privatleiet bil, etter endt leieperiode.

vcc10655
  • Kan kjøpes som tilleggsforsikring til Volvia Kasko, Volvia Total og Total Care
  • Forsikringen bestiller du hos din autoriserte Volvoforhandler
  • Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny, og den må beholdes i hele forsikringsperioden til den leveres tilbake til forhandler

Hva dekkes av forsikringen?

Forsikringen dekker skader som oppdages ved tilbakelevering av bilen og som vil medføre påkost for deg som leietaker. Erstatningen er begrenset til samlet 30 000 kroner (uten merverdiavgift) ved tilbakelevering, etter egenandel er trukket.

Forsikringen kan dekke flere skader, og inntil 4 000 kroner (uten merverdiavgift) pr. skadetilfelle. Du betaler kun en egenandel.

Bonus og leiebil

  • Bruk av Tilbakeleveringsforsikring medfører ikke bonustap.
  • Forsikringen dekker ikke leiebilkostnader ved bruk av Tilbakeleveringsforsikringen

Egenandel

Egenandel er 4 000 kroner. Det trekkes bare en egenandel, selv om flere skader dekkes samtidig under Tilbakeleveringsforsikringen.

Dette dekkes ikke av forsikringen

  • Rengjøring i forbindelse med tilbakelevering.
  • Verktøy og tilbehør som er stjålet elle mistet.
  • Merverdiavgift, siden bilen eies av leasingselskap somhar fradrag for inngående merverdiavgift i sine regnskap.