Det finnes mange gode grunner til å velge vår forsikring. Her er noen av dem.

1. Fabrikkny bil ved totalskade

Blir bilen din kondemnert, gir vi deg en helt fabrikkny bil av samme merke/type om du får en skade hvor reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens nypris. Gjelder så lenge bilen din er nyere enn 3 år. Gjelder ikke ved privat billeie/leasing. Inngår i vår totalskadedekning.

Produkt: Volvia Total eller bedre

2. Inntil kr 100 000 i ekstra erstatning

Er bilen din eldre enn 3 år og og blir kondemnert eller reparasjonskostnaden overstiger bilens verdi, erstatter vi markedsverdien på bilen +  25 % ekstra erstatning om du kjøper ny eller brukt Volvo hos en autorisert Volvo-forhandler. Maks inntil 100 000 kroner i ekstra erstatning. Inngår vår totalskadedekning.

Produkt: Volvia Total eller bedre

3. Maskinskadedekning

Forsikringen gjelder for skader eller feil som påvirker bilens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett.

  • Gjelder inntil 200.000 kjørte km.
  • Skade på motor og gir medfører ikke bonustap
  • Leiebil under hele reparasjonstiden
  • Egenandel etter hvor langt bilen har kjørt

Se vilkår for fullstendig komponentliste og egenandeler.

Produkt: Volvia Total eller bedre

4. Leiebil uten tidsbegrensing

Med vår totalskadedkning får du en utvidet leiebildekning:

  • Du får leiebil i hele reparasjonstiden, helt uten tidsbegrensning, så lenge forsikringen benyttes ved skade
  • Trenger du ikke leiebil i perioden bilen din står på verksted, betaler vi deg kr. 250 pr. dag i erstatning i stedet for leiebil

Produkt: Volvia Total eller bedre

5. Reparasjon på autorisert Volvoverksted

Vi reparerer kun på autoriserte Volvoverksteder. På et autorisert Volvoverksted er reparasjonsmetodene og analysesystemer skreddersydde for Volvo og videreutvikles stadig.

Alle mekanikere har grundig utdanning om Volvoteknikk og de forskjellige modellene. Det gjør at du kan stole på at din mekaniker har rett og oppdatert kunnskap om din bil, og at verkstedet følger Volvos høye krav til sikkerhet og kvalitet.

Produkt: Alle produkter

VO_03612_Winter2016_42

6. Feilfylling av drivstoff

Vi dekker skader som følge av feilfylling av drivstoff. Du betaler en egenandel etter hvor langt bilen din har gått (se egenandel for maskinskade i vilkår). Feilfylling av drivstoff gir ikke bonustap, og du får leiebil i perioden bilen din er på verksted.

Produkt: Volvia Total eller bedre

7. Startleieforsikring for privatleiet bil (leasing)

Blir bilen din totalskadet, erstatter vi startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder kun for privatleiet bil.

Produkt: Volvia Total eller bedre

8. Care trafikkulykkesforsikring

Care sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vi har et nettverk av private sykehus og spesialister som gir rask tilgang til privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog, etterbehandling og rehabilitering. Care leveres i samarbeid med If Helseforsikring. Kontakt oss, så forteller vi deg gjerne mer.

Produkt: Inkludert i Volvia Total Care, men kan kjøpes som tilleggsdekning på alle produkter.

9. Nøkkelforsikring

Om du blir frastjålet nøkkelen eller skulle miste den, erstatter vi en ny nøkkel. Inntil 7 500 kroner, og maks en erstatning pr. år.

Du betaler kun en egenandel på 400 kroner om du skulle miste nøkkelen. Du betaler ingen egenandel om nøkkelen blir stjålet og du anmelder tyveriet.

Produkt: Volvia Total eller bedre

10. Originale deler ved reparasjon

Om du skulle få en skade på bilen så garanterer vi reparasjon med Volvo originaldeler. En Volvo er laget av mer enn 5 000 kvalitetsdeler som er testet av Volvo og som samspiller med hverandre. Bruk av originale deler kan dessuten bidra til å opprettholde annenhåndsverdien på bilen din.

Produkt: Alle produkter

I tillegg til gode produkter, byr vi også på gode fordeler og rabattordninger for deg som kunde.

Rabatt for If fordelskunder

Er du fordelskunde i If (tidligere If Pluss kunde), vil du oppnå samme rabatt på bilen din hos oss.

I tillegg er bil forsikret i Volvia Forsikring et tellende produkt i If fordelsprogram, og kan derfor være med på å øke rabatten du kan oppnå hos If, også på andre produkter du har forsikret.

Les mer om If fordelsprogram her

Inntil 10 % rabatt for sikkerhetsutstyr

Du kan oppnå inntil 10 % rabatt på forsikringen hvis bilen din er utstyrt med Volvo On Call og Driver Support Package. Volvo On Call alene gir 3 % rabatt på forsikringen og Driver Support gir 7 % alene. Har du begge deler vil du til sammen oppnå 10 % rabatt.

Reduksjon i egenandel

  • Ingen egenandel ved dyrepåkjørsel. Forutsetter at påkjørsel varsles til viltnemd eller politi umiddelbart på stedet
  • Kr 1 000,- i egenandel ved ruteskift. Forutsetter bruk av autorisert Volvo verksted (kr 2000,- ved bruk av selvstendig aktør)

Sammenligne våre produkter: