Forsikring til privatpersoner

Forsikring tilpasset deg som kjøper en ny eller brukt Volvo, eller som har privat billeie. 

XC60_Embrace_Future_interior_CMYK

Volvia Total Care - for deg som kjøper bil hos forhandler

Volvia Total Care er spesielt tilpasset til deg som kjøper bil hos en autorisert Volvoforhandler, som har privat billeie eller ønsker forutsigbarhet. I Total Care ligger alle dekninger som er i Volvia Total, kasko, delkasko og ansvar, i tillegg til:

 • Forutsigbar pris i 3 år: Volvia Total Care sikrer deg en fordelaktig pris i 3 år, og med maks inntil 5 % økning pr. år. Forutsetter skadefri kjøring i perioden.
 • Care – Unik trafikkulykkesforsikring: Care sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vårt nettverk av private sykehus og spesialister gir rask tilgang til privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog, etterbehandling og rehabilitering. Care leveres i samarbeid med If Helseforsikring.
XC+Winter+Story+XC90_Image1_Retouch

Volvia Total

For deg som har en inntil 8 år gammel bil. Total er vårt topp-produkt, i tillegg til Volvia Total Care. Total har alle dekninger som ligger i ansvar, delkasko og kasko i tillegg til en rekke andre fordeler:

 • Leiebil uten tidsbegrensning: Leiebil uten tidsbegrensing, så lenge forsikringen benyttes i en skadesak. Trenger du ikke leiebil, får du 250 kroner i dagserstatning.
 • Maskinskadedekning: Gjelder inntil bilen har kjørt 200 000 kjørte kilometer.
 • Totalskadedekning: Fabrikkny bil ved totalskade for biler nyere enn 3 år. Er bilen eldre enn 3 år, kan du oppnå 25 % ekstra erstatning.
 • Startleieforsikring for privatleiet bil (leasing): Blir bilen din totalskadet, erstatter vi startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder kun for privatleiet bil.
 • Feilfylling av drivstoff
 • Nøkkelforsikring
VCC09554
Volvia Kasko

Kasko er et godt produkt og sikrer deg godt mot forskjellige skadetilfeller som kan oppstå. Kasko inneholder alle dekninger som ligger under ansvar og delkasko, i tillegg til:

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Leiebil  (eller kontanterstatning) i inntil 14 dager
 • Bagasje inntil kr 10 000
 • Feilfylling av drivstoff – Skader oppstått som følge av feilfylling dekkes ved gyldig maskinskadedekning, så lenge skaden overstiger egenandelen
VCC09027
Delkasko

Delkasko er et alternativ for deg som har en eldre bil, og som ikke trenger fulldekning. Delkasko inneholder alle dekninger som ligger i den obligatoriske ansvarsforsikringen, i tillegg til:

 • Brannskader
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Smelteskader på elektrisk anlegg/kortslutning
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr
 • Skade påført ved tyveri og innbrudd
 • Glassruteskader  – knusing og sprekker
 • Veihjelp gjennom Viking (egenandel kr 500)
 • Skade under ferge- eller togtransport
VCC09031
Ansvar

Ansvarsdekning er lovpålagt å ha på kjøretøyet. Dette er den rimeligste dekningen vi har. Ansvar dekker ikke skader på eget kjøretøy.

 • Personskader på fører og passasjer
 • Skader på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skader påført andre kjøretøy
5
Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en forsikring som kan tegnes på privatleiet bil (leasing), og som forsikrer deg mot store påkoster ved innlevering av bilen etter avsluttet avtale.

Forsikringen dekker skader som oppdages ved tilbakelevering av bilen og som vil medføre påkost for deg som leietaker. Erstatningen er begrenset til samlet 37 500 kroner (inkludert mva) ved tilbakelevering, etter egenandel er trukket.

Forsikringen kan dekke flere skader, og inntil 5 000 kroner (inkludert mva) pr. skadetilfelle. Du betaler kun en egenandel, og
bruk av forsikringen medfører ikke bonustap.

Pris for tilvalg: Kr 135 pr måned.

Forsikringen kan kjøpes som tillegg til produktet Volvia Kasko, Volvia Total og Total Care. Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny og beholdes i hele perioden frem til tilbakelevering til forhandler.

Volvia Care™

Volvia Care™ er en unik trafikkulykkesforsikring som leveres i samarbeid med If Skadeforsikring. Denne tilleggsdekningen kan kjøpes som tillegg til alle dekninger.

Om du skulle komme ut for en ulykke med personskade, gir Volvia Care™ en ekstra trygghet for både fører og passasjerer. Med denne tilleggsforsikringen får du beste mulige behandling og rehabilitering på en av våre privatklinikker som inngår i Volvia Cares™ nettverk.

Dette omfattes av forsikringen:

 • Operasjon, sykehusbehandling og rehabilitering
 • Konsultasjon hos privat legespesialist
 • Behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor/naprapat
 • Behandling hos psykolog
 • Reseptbelagte medisiner
 • Reise og opphold
 • Krisepsykologi/psykologisk førstehjelp
 • Helsetelefon
 • Behandlingsgaranti
 • Bildediagnostikk