Leie eller eie? Vi har utviklet skreddersydde løsninger for deg som velger å leie (lease) bil. Ved å velge våre tilleggsforsikringer når du har privat billeie, sikrer du deg litt bedre økonomisk om noe skulle skje underveis.

_41A8558_1

Økonomisk trygghet med privat billeie

Økonomisk trygghet med privat billeie

Leie eller eie? Vi har utviklet skreddersydde løsninger for deg som velger å leie (lease) bil. Ved å velge våre tilleggsforsikringer når du har privat billeie, sikrer du deg litt bedre økonomisk om noe skulle skje underveis.

Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er en tilleggsforsikring som sikrer deg mot store kostnader ved innlevering av privatleiet bil, etter endt leieperiode. Forsikringen dekker skader som oppdages ved tilbakelevering av bilen og som vil medføre påkost for deg som leietaker. Erstatningen er begrenset til samlet 30 000 kroner (uten merverdiavgift) ved tilbakelevering, etter egenandel er trukket. Forsikringen kan dekke flere skader, og inntil 4 000 kroner (uten merverdiavgift) pr. skadetilfelle. Du betaler kun en egenandel.

Tilleggsforsikring til Kasko, Volvia Total og Total Care

Startleieforsikring

Startleieforsikring er en forsikring for selve startleien (forskuddsleien/innskuddet) du betaler i forkant av leieavtalen. Forsikringen får du automatisk med i produktene Volvia Total og Total Care. Blir bilen din totalskadet, erstatter vi startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder kun for privatleiet bil.

Inkludert i Volvia Total og Total Care

Vilkår for tilbakeleveringsforsikring

  • Bruk av Tilbakeleveringsforsikring medfører ikke bonustap.
  • Forsikringen dekker ikke leiebilkostnader ved bruk av Tilbakeleveringsforsikringen
  • Egenandel er 4 000 kroner. Det trekkes bare en egenandel, selv om flere skader dekkes samtidig under Tilbakeleveringsforsikringen.
  • Kan kjøpes som tilleggsforsikring til Volvia Kasko, Volvia Total og Total Care
  • Forsikringen bestiller du hos din autoriserte Volvoforhandler
  • Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny, og den må beholdes i hele forsikringsperioden til den leveres tilbake til forhandler

Dekkes ikke av forsikringen:

  • Rengjøring i forbindelse med tilbakelevering.
  • Verktøy og tilbehør som er stjålet elle mistet.
  • Merverdiavgift, siden bilen eies av leasingselskap somhar fradrag for inngående merverdiavgift i sine regnskap.