Meld skade

Send inn din skade på e-post: skade@volvia.no

Har du et ferdig utfylt skademeldingsskjema ber vi deg sende dette til oss på epost for rask og effektiv skadebehandling.

Tips: du kan ta bilder av skademeldingsskjemaet og sende det på epost ved hjelp av mobilen.

Skriv kort informasjon om hva som har skjedd samt bilnummeret til motpart dersom saken gjelder kollisjon med annet kjøretøy.

Skademeldingsskjema kan alternativt sendes til vår postadresse.

Volvia Forsikring Skadeavdeling

Postboks 240

1326 Lysaker

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon.

+47 66 81 84 40

Ved glassruteskader, kontakt din lokale Volvoforhandler.