Høst2018

Meld skade

Dersom du har kollidert eller fått en skade på din Volvo, hjelper vi deg raskt og effektivt. Du kan enkelt melde fra om skaden på nett.

Nyttig informasjon ved uhell

    • Viking Redningstjeneste: Tlf. 06000
    • Skade i utland: Tlf. 0047 66 81 84 40
    • Volvia Skadeavdeling: Tlf. 66 81 84 40

Har du vært uheldig å kjøre på et dyr som går løs? Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd.

Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Hvilken forsikring dekker skader på bil ved påkjørsel av dyr? Du må ha minimum kaskodekning for at skadene på bilen skal dekkes. Når du umiddelbart melder fra til politi eller viltnemd vil du ikke få bonustap.

Meld skaden til oss på nett

Skriv ned navn og adresse på aktuelle vitner. Ta bilder fra flere vinkler som viser situasjonen og skadestedet (husk oversiktsbilde). Få med bremsespor, veibredde, skilting, bilenes plassering og annet som kan vise hvordan ulykken skjedde. Fyll ut skademeldingens førsteside med den andre føreren, og ta forbehold ved uenigheter. Baksiden fyller partene ut hver for seg. Mangler partene skademelding, ta bilde av motpartens kjøretøy som viser registreringsnummeret.

Meld skaden til oss på nett. Ta kontakt med nærmeste Volvo-verksted for reparasjon.

Om du har kommet ut for en eneulykke, f. eks utforkjøring eller din bil er påkjørt av en ukjent motpart, kan vi hjelpe deg om du har kaskoforsikring.

Du kan melde skaden på nett. Deretter kontakter du nærmeste Volvo-verksted for å avtale tid for taksering og reparasjon (du trenger et skadenummer du får utdelt når skaden er meldt).

Skaden vil berøre oppspart bonus.

For å få dekket glasskader må du som minimumsdekning ha delkaskoforsikring. Dekningen gjelder da for front-, side- og bakruter. Hvis du har fått steinsprut bør du kontakte verkstedet så raskt som mulig for å forhindre at ruten ikke sprekker opp.

Du trenger ikke melde fra til Volvia om glasskader på forhånd. Kontakt et av Volvos verksteder direkte, så vil de reparere ruten. Glasskader reduserer ikke oppspart bonus, og hvis ruten kan repareres, betaler du heller ingen egenandel.

Dersom ruten må skiftes, er det en egenandel på 2 500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i ditt forsikringsbevis). Har du Volvokort, reduseres egenandelen med 1 000 kroner.

Hvis du opplever havari på motor, girkasse eller drivverk, må feilen undersøkes på et autorisert Volvoverksted. Verkstedet vil ta kontakt med oss når skadeårsaken er kjent. Hvis du velger å melde skaden direkte til oss, er det en fordel at du har kjennskap til skadeårsaken. Du er dekket for motorhavari dersom du velger tilleggsforsikring for motor, gir og driftsbatteri. Denne tilleggsforsikringen kan velges både på Kasko og Total Care, og gjelder inntil 200. 000 km.

Hvis du har Total, kasko- eller delkaskoforsikring, har du veihjelp inkludert i bilforsikringen din (telefon 06000 fra Norge). Vi hjelper deg i hele Europa, også på din hjemmeadresse. Veihjelp gjelder ved alle plutselige hendelser, som for eksempel motorstopp, kollisjon, utforkjøring, startproblemer, tom for bensin/strøm og ved utelåsing og punktering. Fra utlandet ringer du +47 915 09 505.

Har du behov for hjelp når du er i utlandet, kan du kontakte SOS International på telefon +47 915 09 505

Hvis du får mindre skader som du ikke trenger umiddelbar bistand for, kan du melde inn skaden til oss på nett når du er tilbake i Norge.

Har du hatt innbrudd i kjøretøyet, må forholdet meldes til politiet. Det samme gjelder ved forsøk på å stjele kjøretøyet. Deretter melder du fra til oss på nett.

Skader på bil i forbindelse med innbrudd medfører ikke bonustap.

Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du melder skaden til oss på nett.

De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet. Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.