Forsikring til privatpersoner

Total Care - For ekstra trygghet og forutsigbarhet

Total Care er for kunder som ønsker en ekstra trygghet og forutsigbarhet. Med Total Care er du ikke bare sikret for de store, uforutsette hendelsene, men også mindre skader og uhell. Den inneholder alle dekninger som ligger under ansvar, delkasko og kasko, i tillegg til:

Uhellsdekning uten bonustap

Forsikringen gir dekning for små uhell som at du fyller feil drivstoff eller mister nøkler, uten bonustap og med lav egenandel (2 000 kroner).  

Parkeringsskader uten bonustap

Du får også dekket parkeringsskader du ikke selv har skyld i, helt uten bonustap. Du må vite hvor og når skaden skjedde, og vi dekker skader opp til 20 000 kroner uten bonustap.

Totalskadedekning

Du får helt ny bil dersom bilen din totalskades. Dekningen gjelder hvis bilen din er inntil 3 år. Er bilen din over 3 år får du markedsverdi + 25% tillegg.

Hvis du har en leasingbil som totalskades, vil du få tilbakebetalt resterende andel av startinnskuddet. Det vil si at dersom du har betalt inn 60 000 kroner i startinnskudd, og bilen din totalskades etter 12 av 36 måneder, får du tilbakebetalt 40 000 kroner.

Trafikkulykkesforsikring Volvia Care

Sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vi har et nettverk av private sykehus og spesialister som gir rask tilgang til privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog, etterbehandling og rehabilitering.

Tilleggsforsikringer til Total Care

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi skaden eller bytter delen.

For elbil og hybridbil dekkes skader på batteripakke, inkludert tilhørende elektroniske styringsenheter. Forsikringen dekker også feil på styringsenheter til sikkerhetssystemer som airbag, radar til blindsonevarsling og adaptiv cruisekontroll.

Det gjøres et kilometertillegg ut fra hvor langt bilen er kjørt, i tillegg til 6 000 kroner i egenandel. Du får ikke bonustap.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care, og kan tegnes inntil bilen har kjørt 150 000 km.

Leiebil ved skade

Vi dekker leiebil i tilsvarende størrelse inntil stasjonsvogn, så lenge bilen din står på verksted. Dekningen gjelder så fremt skaden dekkes av forsikringen din.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.

Tilleggsforsikring for deg som leaser bil

Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er skreddersydd for deg som leaser bil, og sikrer deg mot uforutsette utgifter når du leverer bilen etter at leasing-avtalen er avsluttet.

Forsikringen dekker utvendige småskader som oppdages ved tilbakelevering, som riper og oppskrapte håndtak, uten at du får bonustap. Du får inntil 37 500 kroner (inkl. mva) i erstatning etter at egenandelen er trukket fra.

Det er ingen begrensning i antall småskader som dekkes. Hver skade dekkes for inntil 5 000 kroner, og du trekkes kun for én egenandel på 4 000 kroner.

Pris for tilvalg: Kr 135 pr måned. Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny og beholdes i hele perioden frem til tilbakelevering til forhandler.

Kasko

Kasko er et svært godt hovedprodukt, som sikrer deg mot det meste som kan skje bilen din – også skader du selv er skyld i.

Kasko inneholder alle dekninger som ligger under ansvar og delkasko, i tillegg til:

  • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
Tilleggsforsikringer til Kasko

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi skaden eller bytter delen.

For elbil og hybridbil dekkes skader på batteripakke, inkludert tilhørende elektroniske styringsenheter. Forsikringen dekker også feil på styringsenheter til sikkerhetssystemer som airbag, radar til blindsonevarsling og adaptiv cruisekontroll.

Det gjøres et kilometertillegg ut fra hvor langt bilen er kjørt, i tillegg til 6 000 kroner i egenandel. Du får ikke bonustap.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care, og kan tegnes inntil bilen har kjørt 150 000 km.

Leiebil ved skade

Vi dekker leiebil i tilsvarende størrelse inntil stasjonsvogn, så lenge bilen din står på verksted. Dekningen gjelder så fremt skaden dekkes av forsikringen din.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.

Tilleggsforsikring for deg som leaser bil

Tilbakeleveringsforsikring

Tilbakeleveringsforsikring er skreddersydd for deg som leaser bil, og sikrer deg mot uforutsette utgifter når du leverer bilen etter at leasing-avtalen er avsluttet.

Forsikringen dekker utvendige småskader som oppdages ved tilbakelevering, som riper og oppskrapte håndtak, uten at du får bonustap. Du får inntil 37 500 kroner (inkl. mva) i erstatning etter at egenandelen er trukket fra.

Det er ingen begrensning i antall småskader som dekkes. Hver skade dekkes for inntil 5 000 kroner, og du trekkes kun for én egenandel på 4 000 kroner.

Pris for tilvalg: Kr 135 pr måned. Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny og beholdes i hele perioden frem til tilbakelevering til forhandler.

Light version-STE_VOR_6
Delkasko

Med Delkasko er du dekket for alle plutselige hendelser som forårsaker skader på bilen din, og som er utenfor din kontroll. Det er et alternativ for deg som har en eldre bil, og ikke trenger å være dekket for skader på egen bil du selv er skyld i.

Delkasko inneholder alle dekninger som ligger under ansvar, i tillegg til:

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av bilen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis bilen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter verdien av bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Bagasje og fastmontert utstyr

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil totalt 40 000 kroner. Eksempler på tilleggsutstyr er skiboks, foliering og GPS for bruk i bilen.

Glasskader

Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass.
Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 000 kroner. Glasskader påvirker ikke bonusen. Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp, tomt batteri eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme. Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

VCC09000
Ansvar

Ansvarsdekning er lovpålagt for å få lov til å kjøre bilen på veien. Dette er den rimeligste dekningen vi har, og dekker ikke skader på eget kjøretøy. Ansvar dekker:

  • Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander
  • Personskader på fører og passasjer
  • Rettshjelp: Dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som bileier er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av bil

Å være riktig forsikret skal være enkelt. Derfor tilbyr vi tre tilleggsforsikringer, som du kan legge til Total Care eller Kasko-forsikringen ved behov. Du kan legge til følgende tilleggsforsikringer:

Motor, gir og driftsbatteri

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi skaden eller bytter delen. For elbil og hybridbil dekkes skader på batteripakke, inkludert tilhørende elektroniske styringsenheter. Forsikringen dekker også feil på styringsenheter til sikkerhetssystemer som airbag, radar til blindsonevarsling og adaptiv cruisekontroll. Det gjøres et kilometerfradrag ut fra hvor langt bilen er kjørt, i tillegg til 6 000 kroner i egenandel. Du får ikke bonustap.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care, og kan tegnes inntil bilen har kjørt 150 000 km.

Leiebil ved skade

Vi dekker leiebil i tilsvarende størrelse inntil stasjonsvogn, så lenge bilen din står på verksted. Dekningen gjelder så fremt skaden dekkes av forsikringen din.

Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.

Tilbakeleveringsforsikring - for deg som leaser bil

Tilbakeleveringsforsikring er skreddersydd for deg som leaser bil, og sikrer deg mot uforutsette utgifter når du leverer bilen etter at leasing-avtalen er avsluttet.

Forsikringen dekker utvendige småskader som oppdages ved tilbakelevering, som riper og oppskrapte håndtak, uten at du får bonustap. Du får inntil 37 500 kroner (inkl. mva) i erstatning etter at egenandelen er trukket fra.

Det er ingen begrensning i antall småskader som dekkes. Hver skade dekkes for inntil 5 000 kroner, og du trekkes kun for én egenandel på 4 000 kroner.

Pris for tilvalg: Kr 135 pr måned. Forsikringen kan velges som tillegg til produktet Kasko og Total Care.Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny og beholdes i hele perioden frem til tilbakelevering til forhandler.