Personvern er viktig for oss. Derfor har vi laget en oversikt som gir deg svar på spørsmål rundt hvordan vi samler inn, oppbevarer og bruker dine personopplysninger.

STE-056_W7A6878

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Volvia Forsikring kan samle inn personopplysninger fra besøkende ved bruk og utfylling av kontaktskjemaer på nettsiden, ved prisforespørsel,  samt skjema for skademelding. Vi samler inn personopplysninger som navn, adresse, e-post adresse, fødselsnummer og telefonnummer.

Volvia Forsikring  innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Hvorfor samler vi de inn, og hvordan behandler vi personopplysninger?

Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming, samt i markedsanalyser og markedsføring.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Volvia Forsikring samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Volvia Forsikring har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Opplysningene utleveres også til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Innsending av kontaktskjema

Volvia Forsikring samler inn personopplysninger som navn, e-post adresse og telefonnummer ved utfylling av kontaktskjemaer. Informasjonen kan bli lagret på våre servere i inntil 12 måneder, for at vi skulle kunne yte best mulig kundeservice.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvilke cookies vi bruker

På volvia.no brukes hovedsakelig cookies fra følgende eksterne tjenester:

Adforms

En annonseplattform som samler inn data for å måle effekten av annonsering og hva brukerne gjør på et nettsted i forhold til annonsen som er vist. Adforms brukes også til å avdekke interesse for enkelte produkter slik at mer relevante annonser kan vises til utvalgte kundegrupper. Adforms registrerer ingen personlige opplysninger, og dataene er anonyme. Du kan lese mer om hvilke data Adforms bruker her: http://site.adform.com/privacy-policy/en/.

Celebrus

Et analyseverktøy somanalyserer hvordan nettstedet brukes. Dataene som lagres er for eksempel hvilke sider som er besøkt og hvor lenge et besøk på en side varer.

Confirmit

Et verktøy for markedsanalyse. Brukere som gjennomfører et kjøp på nettstedet vårt blir anmodet om å svare på en undersøkelse.

Google Adwords

Google Adwords benyttes i forbindelse med annonsering i Googles søkeresultater. Når bestemte søkeord brukes på Google vil annonser fra Volvia vises i søkeresultatet. Google Adwords brukes også for å vise annonser fra Volvia på andre nettsteder hvis du har besøkt Volvias nettsted tidligere.

Google Analytics

Webanalyseverktøy som samler inn data om hvordan nettstedet brukes. Informasjonen som lagres er for eksempel hvilke sider som er besøkt, hvor lenge et besøk på en side varer og hvilket land en besøkende befinner seg i.

Google Tag manager

Et verktøy for effektiv administrasjon av script slik at innholdet på våre nettsider lastes inn raskt.

Visual Website Optimizer

Et verktøy som brukes til å gjøre A/B-tester på våre nettsider.

 

Ønsker du mer informasjon om cookies, finner du mer informasjon her.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Som et utgangspunkt slettes innhentet informasjon om deg så fort den ikke har den nytten lenger som den var ment å ha. Informasjonen vil uansett bli slettet innen 12 måneder. Unntak ved innsendte skademeldinger.

Volvia forsikring lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. ​​

Datatilsynet
Personopplysningsforskriften
Personopplysningsloven 

 

Dine rettigheter når det gjelder opplysninger vi har om deg

I henhold til personopplysningslovens § 18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Volvia, enten på e-post til kundeservice@volvia.no, eller i post til: Volvia Forsikring, Pb. 217, 1326 Lysaker. Ved henvendelse om innsyn, må dette skjema benyttes.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om personopplysninger og cookies, kontakt oss på kundeservice@volvia.no

Juridisk navn: Volvia Forsikring

Forsikringsgiver: If Skadeforsikring NUF (org.nr. 981 290 666)

Telefon 66 81 84 40

E-post: kundeservice@volvia.no

Besøksadresse: Snarøyveien 32, 1364 Fornebu

Postadresse: Volvia Forsikring, Postboks 217, 1326 Lysaker

Vår nettstedsadresse er: https://www.volvia.no og https://volviaforsikring.no